Miejski Zarząd Budynków w Raciborzu informuje, że podstawowymi formami regulowania opłat czynszowych i innych, związanych z najmem lokali gminnych są:

  • wpłata bezgotówkowa przelewem na rachunek bankowy,
  • wpłata gotówkowa w punktach świadczących usługi finansowe lub w dowolnym banku.

Ponadto przypomina się, że termin regulowania czynszów upływa 10-tego dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.