INFORMACJA

Z dniem 01.02.2020 r. ulega zmianie opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosownie do Uchwały

Nr XIII/205/2019 Rady Miasta Racibórz z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty

za pojemnik o określonej pojemności.

 

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dot. lokali mieszkalnych):

  • 21,00 zł miesięcznie od osoby, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
  • 63,00 zł miesięcznie od osoby, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 13, czerwiec 2017 10:51 Daniel Komorek
Artykuł został zmieniony. wtorek, 14, styczeń 2020 12:37 Patryk Gawełek
Artykuł został zmieniony. wtorek, 14, styczeń 2020 13:35 Patryk Gawełek