INFORMACJA


W dniu 06.09.2019 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r., poz. 1454 ze zm.), która wprowadza szereg zmian, m.in. w zakresie dotyczącym przedkładania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Art. 5 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy zobowiązuje wszystkich właścicieli do zbierania odpadów komunalnych powstających na nieruchomości w sposób selektywny zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie i przepisach odrębnych, tym samym zmiana wprowadza brak dobrowolności, co do wyboru sposobu segregacji.

Tytuł Typ Rozmiar
INFORMACJA pdf 86.65 KB
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 20, wrzesień 2019 11:11 Patryk Gawełek
Artykuł został zmieniony. piątek, 20, wrzesień 2019 11:12 Patryk Gawełek