Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Zarządu Budynków w Raciborzu jest oficjalnym urzędowym publikatorem, dostępnym tylko i wyłącznie w Internecie. BIP został utworzony w celu udostępniania informacji publicznej, czyli informacji o wykonywaniu zadań publicznych lub gospodarowaniu mieniem publicznym.

BIP Miejskiego Zarządu Budynków w Raciborzu połączony jest z główną stroną Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl. Ze strony głównej można łączyć się ze stronami innych podmiotów tworzących własne strony BIP. 

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny tworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej (art. 8 udip).