Miejski Zarząd Budynków działa na podstawie planu finansowego stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 2/2014 Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków w Raciborzu z dnia 02 styczeń 2014 r. w sprawie planu finansowego Miejskiego Zarządu Budynków na 2014 rok z późniejszymi zmianami, sporządzonego w oparciu o załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej nr XXXV/485/2013 Rady Miasta Racibórz z dnia 18 grudnia 2013 r.