ul. Eichendorffa 19

- Remont klatki schodowej

Koszt remontu– 29 097,90 zł.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.