Miejski Zarząd Budynków w Raciborzu jest samorządowym zakładem budżetowym, który z mocy ustawy o finansach publicznych realizuje tylko zadania własne jednostki samorządu terytorialnego.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.