Zamówienia publiczne w trybie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (o wartości powyżej 130 000 zł)