Zamówienia publiczne - powyżej wartości 30000 Euro

Plan postępowań MZB powyżej 30 000 euro na 2020 r.