Archiwum

Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz, polegająca na termomodernizacji budynku użyteczności publicznej przy ul. Stefana Batorego 8 w Raciborzu
Plan postępowań MZB 2017 powyżej 30 000 euro
Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodz ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz – termomodernizacja budynku mieszkalnego z przebudową przy Placu Bohaterów Westerplatte 6 i 7
Uzbrojenie budynków mieszkalnych przy ul. Włoskiej 2,4,6,8,10 w instalację gazową oraz zmiana systemu grzewczego na etażowe gazowe wraz z przebudową
Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz, poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków mieszkalnych przy ul. ks. Londzina 3 i 5
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miejskiego Zarządu Budynków w Raciborzu
Plan postępowań MZB powyżej 30 000 euro na 2018 r.
Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz – termomodernizacja budynku mieszkalnego z przebudową przy ul. Miechowskiej 13-15
Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz – termomodernizacja budynku mieszkalnego z przebudową przy ul. Chopina 2-2a
Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz – termomodernizacja budynku mieszkalnego z przebudową przy ul. Częstochowskiej 9-11