Archiwum

Przebudowa budynku użytkowego przy ul. Myśliwca 9 – II etap
Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz Etap III opracowanie dokumentacji technicznej dla budynków przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 7-9, 11-13, 15-17
Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz – termomodernizacja budynku mieszkalnego z przebudową przy Placu Wolności 7a-7b
Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz – termomodernizacja budynku mieszkalnego z przebudową przy ul. Miechowskiej 11
Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz Etap III opracowanie dokumentacji technicznej dla budynków przy ul. Bosackiej 71 oraz Chopina 2-2a
Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz – termomodernizacja budynku mieszkalnego z przebudową przy ul. Bosackiej 71
Dostawa ciepła do budynków zarządzanych przez MZB w Raciborzu
Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz – termomodernizacja budynku mieszkalnego z przebudową przy ul. Mysłowickiej 4-4a
Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz Etap IV opracowanie dokumentacji dla budynków przy ul. Chorzowskiej 2, Fabrycznej 4, Mysłowickiej 1c-2c i Mysłowickiej 3
Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz – termomodernizacja budynku mieszkalnego z przebudową przy ul. Solnej 20