Archiwum

Przebudowa budynku użytkowego przy ul. Myśliwca 9 – II etap
Plan postępowań MZB powyżej 30 000 euro na 2019 r.
Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz – termomodernizacja budynku mieszkalnego z przebudową przy ul. Rzemieślniczej 14 i 16
Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz – termomodernizacja budynku mieszkalnego z przebudową przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 11-13
Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz Etap III opracowanie dokumentacji technicznej dla budynków przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 7-9, 11-13, 15-17
Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz – termomodernizacja budynku mieszkalnego z przebudową przy Placu Wolności 7a-7b
Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz – termomodernizacja budynku mieszkalnego z przebudową przy ul. Miechowskiej 11
Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz – termomodernizacja budynku mieszkalnego z przebudową przy ul. M.Skłodowskiej-Curie 7-9
Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz Etap III opracowanie dokumentacji technicznej dla budynków przy ul. Bosackiej 71 oraz Chopina 2-2a
Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz – termomodernizacja budynku mieszkalnego z przebudową przy ul. Bosackiej 71