Podstawowym zadaniem Zakładu jest zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy Racibórz wraz z terenami przydomowymi oraz zasobem lokali użytkowych Gminy Racibórz.
Zakład na nieruchomościach gminnych wskazanych przez Prezydenta Miasta Racibórz realizuje również zadania w zakresie:
1) zarządzania drogami wewnętrznymi i placami,
2) utrzymania czystości i porządku,
3) utrzymania zieleni gminnej,
4) utrzymania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.