Ogłoszenia

 

INFORMACJA

W dniu 06.09.2019 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r., poz. 1454 ze zm.), która wprowadza szereg zmian, m.in. w zakresie dotyczącym przedkładania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Art. 5 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy zobowiązuje wszystkich właścicieli do zbierania odpadów komunalnych powstających na nieruchomości w sposób selektywny zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie i przepisach odrębnych, tym samym zmiana wprowadza brak dobrowolności, co do wyboru sposobu segregacji.

Poradnik zima
Poradnik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa - TLENEK WĘGLA
NIE DLA CZADU
Zasady właściwej i bezpiecznej wentylacji lokalu
Zasady właściwej eksploatacji pieca
NIE DLA BUTLI GAZOWYCH
Pamiętaj o zapewnieniu właściwego dopływu powietrza do mieszkania, niezbędnego do prawidłowego ciągu przewodów kominowych